Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2019 09:47 (Üye) Soru : Sayın Yetkili. Üç ortaklı,İştigal konusu İNŞAAT olan limited şirkette ortaklardan biri vefat ediyor.Ölen ortağın varislerine veraseten hisse devri yapılacak , fakat varisler ,kendilerinden hisse kaçırılacağını zannederek bundan imtina ediyorlar,ortaklar kurulu kararını imzalamıyorlar.Yanı şu anda ticaret sicil kayıtlarındaki ortaklık yapısı,olması gerekliği gibi değil,ölen ortak hala ortak görünüyor. Bu durumda inşaattan daire satışı yapılabilirmi? Yapılırsa,bu satış işlemi, varisler tarafından sonradan ,itiraz yoluyla iptal ettirilebilirmi? Acil cevap vereceğiniz umuduyla şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : sermaye şirketlerinin yönetimi müdürlere aittir, müdürler basiretli tacir gibi davranmak zorundadır ve sorumluluk tümü ile kendilerine ait olacaktır, Bu durumda ortaklığın güncelliği ticari faaliyete etkisi bulunmadığı, şirketin temsilinden sorumlu müdür ticari işlemleri yürütmesine engel bir durumun olmadığı değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.