Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2019 11:24 (Üye) Soru : üstad merhaba, 2019 nisan dönemine ait sgk tahakkukları için kdv alacağından mahsup talebimiz. sgk hesaplarına 21 haziran 2019 tarihinde geç transfer olduğu gerekçesiyle yerine getirilmiyor. ancak mayıs dönemi 5510 teşviklerimizi içeren tahakkuklarımız alabildik. sgk, mal müdürlüğü ve vergi dairesi paranın 20 haziranda hazineden iade edildiği için geciktiğini söylediler. bu iadeden dolayı hata olduğunu, ancak yardımcı olabilecek bir birime yönlendirmedikleri gibi nasıl bir yol izleyeceğimizi de söylemediler. yardım edebilirmisiniz? kolay gelsin.

Cevap : 2016/13 sayılı genelge ile konu açıklığına kavuşmuştur. "Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1'i ila sonu arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15'inden, ertesi ayın 14'üne kadarki döneme ilişkin olarak ödendiği işverenler yönünden ise, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır." açıklamaları yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.