Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2019 09:44 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman; Limited Şirketler de hisse devri aktif ve pasif ile yapılmaktadır.hisseyi devir alan kişiler firmayı borcu ve alacağı ile devir almaktadır.Size sorum, hisse devri gerçekleştikten sonra hisseyi devir eden eski ortaklar borçlardan sorumlu mudur?yeni ortaklar , eski ortakların kendi şahsi (ortaklar cari) şirkete olan borçlarını kabul etmiş sayılır mı? ,hisse devri gerçekleştikten sonra, firmanın yeni ortakları bu borcu talep edebilir mi ? bu anlamda şirketi devir alan kişiler hukuki bir yaptırım uygulayabilir mi? Saygılarımla..

Cevap : ortağın hisselerini devir edip ayrılmaları ile sorumlulukları iki yıl boyunca devam etmektedir.Bu bağlamada elbetteki ayrılan ortakların özellikle kamu borçlarından mesuliyetleri devam eder. Hukuki yaptırım dava konusu olması halinde tarafların delil ve savunmaları ışığında yargı kararını vereceği için bir yorum yapma imkanımız bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.