Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.06.2019 09:21 (Üye) Soru : Merhaba, Yabancı para ile kesilen faturalarda KDV Genel Tebliğ 5.3 Kur farkları açıklamasına göre teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan kur farkları için fatura düzenlenmesi yazıyor. Aynı tebliğin son paragrafında Geçici vergi dönemlerinde vuk uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzereniden KDV hesaplanmaz yazmış. Burada bir tereddüt yaşamaktayım. Örneğin fatura ikinci ayda mart ayında vuk'a göre değerleme yaptım. Nisan'da ödedim. Firma aradaki fark için kur farkı kestirmek istediğinde fatura tarihi olan şubat ayının kurunu almayıp. Değerlemenin yapıldığı mart ayı ile ödeme arasındaki kuru almış. Bu doğru mudur? Bunu açıklayan özelge yada kanuni bir dayanak var mı? Özellikle başka yasal dayanağın paylaşılmasını rica ediyorum. İyi çalışmalar.

Cevap : Yapılan uygulama doğrudur. Yasal dayanak VUK 3. maddesi ; "Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır." Lafz : Kanunda yazan şekil
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.