Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2019 17:58 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman serbest meslek erbabı gelir vergisi mükellefi olan kişi çocuklarının yurtdısından almış olduğu eğitim hizmeti(ingiltre de dil okulu yaz sezonu) faturasını yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim hizmeti olarak indirime tabi tutabilir mi teşekkürler.

Cevap : GVK 89/2. maddesinde okulun Türkiye de GV veya KV mükellefi olması gerekir. 89/2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.