Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2019 11:27 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, Gerçek kişilerden depo mahiyetinde olan işyeri alanı kiralamaktayız. Gerçek kişilere gelir vergisi tevkifatı yapmak sureyle ödemiş olduğumuz işyeri kira bedelini BA-BS bildirimine dahil etmemiz gerekmekte midir ? Şayet beyana tabi tutacaksak brüt kira tutarını mı yoksa net kira tutarını mı beyana konu etmemiz gerekmektedir ? Yukarıdaki sorularım ile ilgili değerli yardımınızı rica ederim.

Cevap : Brüt kira(depo ,vs) tutarı Ba formunda bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.