Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2019 08:39 (Üye) Soru : 2017 Yılında 2 tane firmadan birincisinde asgari ücretli olarak satış temsilcisi, ikinci firma için asgari ücretin 4-5 katı ücretle Saha Satış Müdürü olarak görev alan kişi: Asgari ücretle görev aldığı firmadan 1 kuruş dahi 2017 Yılında ücret alamamış ve mahkeme yoluna başvurup dava açtı ve mahkeme kararı ile 2019 YILI BAŞINDA arabulucuya gidip anlaşarak, işverenden ücretini tahsil edebilmiştir. Ancak 2017 Yılında iki firmada da satış temsilcisi olarak sigortalı görünmüş ve ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu gün ..xxx. Vergi Dairesi Başkanlığı- Denetim Koordinasyon Müdürlüğü bir yazı gönderip 2017 YILINDAN 87.924,57 TL İKİ adet işyerinden ücret geliriniz olduğundan beyanname verilmesi gerekliliğini veya yazılı açıklama istemektedir. 2017 Yılı Asgari ücretli işyerinden ücreti mahkeme yoluyla 2019 Yılı Başında banka hesabına ödenmiştir. Örneğin kira gelirlerini tahsil edildiği dönemde beyan ediyoruz. Bu kişi 2019 Yılında hiç bir yerde çalışmadı ve çalışmıyor. 2017 Yılı için yine de beyanname verilmeli mi yoksa gelirin 2019 Yılında tahsil edildiğini belgeler ile ispat ederek, cevap yazısı mı vermelidir?

Cevap : Ücret ödemesi Kira ödemesi gibi olmaz.Tahsil değil , Tahakkuk esası geçerlidir. VD görüşü doğrudur.Yıllık GV beyannamesi verilmesi gerekirdi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.