Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.07.2019 13:40 (Üye) Soru : MERHABA; ŞİRKETİN BÜNYESİNDE ÇALIŞAN KADIN PERSONELİN DOĞUM NEDENİYLE ALMIŞ OLDUĞU RAPOR VARDIR. ( 17.06.2019-01.09.2019 ARASI DOĞUM SONRASI ) 1) PERSONELİN 03.07.2019 TARİHİNDE SÖZLEŞMESİ BİTTİĞİ İÇİN RAPOR DEVAM ETSE BİLE ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ ? ( 05 NOLU KODDAN ) 2) ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA SGK-E VİZİTE EKRANINDAN RAPORA DAHA SONRA ONAY VERİLECEK Mİ? İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...

Cevap : İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır. “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…” Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.