Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2019 09:46 (Üye) Soru : Merhaba Anonim şirket hisselerinin gerektiğinde ortak veya ortak olmayan kişiye hemen devredilir mi yapılacak işlem nelerdir Teşekkür ederim saygılar

Cevap : sermaye şirketleri elbette hisselerini ortaklara veya üçüncü kişilere esas mukavelesinde özel hükümlere uygun ve mevzuat gereği izne tabi işlemler de izinler alınarak bu işlemler yapılabilir, ancak ticaret sicilinde hisse devri tescile tabi değildir ve tescili yapılmamaktadır, ancak tescile tabi olan değişim, tek paya düşme, tek payın değişmesi veya tek paydan çok paya geçişlerde beyan usulünde alınmış kararlar tescil edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.