Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2019 13:59 (Üye) Soru : 1993 yılında kurulan Anonim Şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan bir ortağı, ortak olmadığı başka şirkette sigortalı görünmekte ve 2017 yılında diğer şirketteki sigortalılığı bitip kendi ortağı olduğu Anonim şirkette 4A sigortalısı olarak sigortasına devam etmiştir. 2017 yılında kendi ortağı olduğu ama yönetim kurulunda olmadığı Anonim şirketindeki sigortalılık geçerli midir?

Cevap : Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları zorunlu(Bağ-Kur4-b ) sigortalılık kapsamı dışında tutulmuşlardır. Yönetim kurulunda olmayan bu ortaklar, ortak olduğu şirkette ayrıca şirket tüzel kişiliği ile aralarında hizmet akdi karşılığında ücret alarak başka bir görev üstleniyorlarsa 4-a kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Zira bu kişiler zorunlu sigortalılık (Bağ-kur 4-b) kapsamında da bulunmamaktadırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.