Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2019 12:26 (Üye) Soru : Tasfiyesi tamamlanmış şirket adına vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenebilir mi? Tasfiye edilmiş limited şirketi için tasfiye öncesi dönemde kesilmesi gerekli vergi ve vergi ziyaı cezaları kime kesilir? Tasfiye memuru mu? Ortak mı? Yoksa ilgili dönemdeki şirket müdürü yani yetkilisine mi? Kolay Gelsin

Cevap : Şirket tasfiye edilse de zaman aşımı süresince vergi tarhiyatı ve ceza Şirket Tüzel kişiliğine kesilir.İhbarname Tasfiye memuruna tebliğ edilir.Sorumlular Sırası ile Tasfiye memuru-Kanuni temsilci ve ortak veya ortaklar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.