Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2019 08:55 (Üye) Soru : 3 ortaklı bir A.Ş.'nin ortakları olan ( A %33, B %33, C %34) B ve C , tek yönetim kurulu üyesi ve yetkilisi olan A yı görevden almak istiyorlar. (şirketi iyi yönetemediği ve zarara uğrattığı gerekçesi ile). Fakat A, yapılması istenen genel kurul ile ilgili (yön.krl.seçimi) hiç bir evrağı imzalamıyor. Bu durumda çoğunluk hisselerine sahip olan B ve C (%67) şirketi genel kurula nasıl götürecek.(Eğer B ve C azınlık olsalardı, noter yolu ile ve mahkeme yolu ile genel kurul yapabilirlerdi.) Saygılarımla, iyi çalışmalar

Cevap : Genel kurulu toplantıya davet görevi yönetim kurulunun devir edilemez görevlerindendir.Ancak ortakların talebine rağmen süresi içerisinde genel kurul yapılmaması halinde Asliye ticaret mahkemesinden belirlenecek bir gündem ile genel kurulun yapılması için görevlendirme talebi ile dava açılabilir ve toplantı yapılır, esas mukavelede ağır bir nisap yok ise %25 ile toplanır ve kararı çoğunluk ile alır, Yönetim kurulunun seçilmesi de ancak genel kurulca olabilir, yönetim kurulunca görevden alma veya yerine yenisini atama gibi işlemleri yapamaz, ancak genel kurulca seçilmiş üyelerden biri istifa etmesi halinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere görev yapmak üzere boşalan üyeliğe bir gerçek veya tüzel kişiyi atayabilir,Bu istifa ve atamalarda toplantı ve karar nisaplarının kaybolmaması şartı ile bu atamalar yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.