Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2019 15:40 (Üye) Soru : Merhabalar, Kuyumcu olan bir müşterim Kıymetli Maden Satım Belgesi ile alım yapmıştır.Bu konu ile ilgili 1- B Formu Bu belge kapsamında satıcıların B Formu beyanı yapmadıklarını biliyoruz. Ama ilgili mevzuatta sadece döviz alışı yapanların bu tutarları BA formuna dahil etmelerine gerek yok derken Kıymetli Maden Satım Belgesi ile maden satın alanların bunları BA formuna dahil etmesi ile ilgili bir düzenleme göremedim 2-Banka Tevsiki Kıymetli Maden Satım Belgesi ile alınan maden karşılığı tarafımızdan yapılan ödeme 7.000 TL yi geçmektedir bu durumda bu bedelin banka ile tevsik zorunluğu var mıdır; Teşekkürler....

Cevap : 1- Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.(VUK 396 GN.TEB.) 2-7.000 TL üzerindeki işlemler bankadan yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.