Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2019 10:45 (Üye) Soru : Merhaba. Bir avukatlık ofisi gelir vergisi mükellefiyeti olmayan bir başka avukatla bir tür ortaklık sözleşmesi yapmak istemektedir. Bu ise bir avukatlık ortaklığı şeklinde değil, gelir paylaşımı esasına dayalı olacaktır. Buna göre; kira, çalışan gibi tüm giderler avukatlık ofisi tarafından karşılanacaktır. Gelir paylaşımı ise alınan davaların vekalet ücretinin belli bir kısmı üzerinden olacaktır. Buna göre; Vergi mükellefiyeti olmayan avukat, mükellefiyet açtırırken ortaklık sözleşmesi yaptığı avukatlık ofisi ile ayrı bir işyeri kira sözleşmesi imzalamalı mıdır? Ofisin kira gideri avukatlık ofisi tarafından karşılanacağı için mükellefiyet açılışı sırasında ayrıca bir kira sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmakta mıdır? Teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz gibi işlem olmaz.her avukat ayrı ayrı mükellefiyet açacaktır.İş yerini kiralayan avukat diğer avukata iş yerinin bir kısmını kira sözleşmesi ile kiraya verebilir.Elde edilen kira geliri GMSİ olur Sm makbuzu düzenlenmez.Kiracı kirayı Bankaya yatırır GV stopajı yapar Kira geliri elde eden Avukat GVK 86. maddedeki koşullara göre kira gelirini Yıllık Gv beyannamesine dahil eder veya etme.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.