Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2019 16:56 (Üye) Soru : Merhaba, Almanya'dan satın aldığımız ve gümrüğe geldikten sonra bir kısmını serbest bölgedeki Türk müşterimize transit ticaret yoluyla, diğer kısmını da yine yurt içi yerleşik bir müşterimize sattık. Malın tamamı için, malın yurt dışından gelen tarih olan 24.06.2019'da antrepo beyannamesi açıldı ve bu beyannameyle transit mal sevk edildi. Malın diğer kalan kısmı için 03.07.2019'da ithalat beyannamesi düzenlendi ve bu malzemeleri kendi depomuza çekerek sevkini yaptık. Benim sorum: Malın yurt dışından geldiği ve miktar-tutar olarak tamamının antrepo beyannamesinde belirtildiği 24.06.2019 tarihli beyannameyi mi yoksa 03.07.2019 tarihli, sadece depomuza gelen malların belirtildiği ithalat beyannamesini mi muhasebe kayıtlarıma alacağım? Teşekkür ederim.

Cevap : 24.06.2019
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.