Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.07.2019 09:06 (Üye) Soru : Kolay gelsin.Öteden beri bilanço esasına göre defter tutan ve faaliyeti; İnşaat(merkez) ve Halk Otobüsü İşletmeciliği(Ek İş) olan gerçek kişi mükellefim 26.06.2019 tarihinde dışardan ve mükellefiyeti olmayan bir gerçek kişiyi sadece Halk Otobüsü İşletmeciliği(Ek İş) işine %50 pay oranı ile kendine ortak almış.(Bunun için Noter Satış Sözleşmesi ile Halk Otobüsü'nün 1/2 sini devr etmiş.)Sormak istediklerim ise şunlar:1-Bununla ilgili Vergi Dairesi Nezdinde hangi işlemleri yapmalıyım? 2-Kurulan bu yeni adi ortaklık için defter tastiki yönünden ne yapmam gerekir.? 3-Dışardan ortak olarak alınan kişinin ayrı bir defter tastiki gerekirmi?Gerekiyorsa bu defter Bilanço mu yoksa Defter Beyan Sistemine mi dahil olmalı? 4-E-tebliğat yönünden müracaat gerekir mi?5-Dışardan ortak olan gerçek kişiye hissesi oranında fatura kesmeliyim mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Yeni Ortak için VD mükellefiyet tesis ettirilecektir.Ortaklık için KDV ve Muhtasar Beyanname Ba Bs formunu verilebilmesi için Ortaklık numarası alınacak. Ortaklık için yeni Bilanço esasına göre defter tasdik ettirilecektir.Fatura düzenlenmez.Diğer bürokratik işlemler için VD ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.