Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.07.2019 14:11 (Üye) Soru : Merhaba, İki SMMM adi ortaklık kurabiliyor mu? örneğin %25-75 bir ortaklık sözleşmesiyle kurulabilir mi? Kurulabiliyorsa vergi noktasında tevkifat uygulaması ve iadesi, odada kayıt noktasında ve mükelleflerin bildiriminde nasıl bir uygulama var? Tek başına büro çalıştıranların uygulamalarıyla farklılıkları var mıdır? Açıklamalarınızı talep ediyorum. Varsa odanın buna ait bilgilendirme çalışması yönlendirmenizi istiyorum.

Cevap : Adi ortaklık kurulur. GV stopajı % 20 olarak ortaklık adına kullanılan SM Makbuzunda gösterilir Tevkif edilen vergi bireysel verilen Geçici vergi beyannamesinde ortaklık oranınca mahsup edilir.Mükellefiyet kurulması sonrası odaya müracaat edilir Büro tescil belgesi alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.