Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.07.2019 09:29 (Üye) Soru : Şirketimiz A.Ş. ve iki konuda bilgilerinizi almak isteriz. Birincisi, A.Ş. olan şirketimizin geçmiş yıl karları 1.500.000 TL civarı YK "Ortaklara her ay kar payından düşülmek üzere 20.000 TL borç para verecektir. Kar payından düşülmemesi durumunda borç iade edilecektir" diye karar alacak ancak karara 1 üye olumsuz oy veriyor ve 6 üyeli YK da kararlar sözleşme gereği oy birliği gerekiyor Bu durumda YK kararına istinaden ortaklara kar payından düşülmek üzere borç verilebilir mi? YK kararı 6 ya karşı 1 oy ile iptal edilebilir mi? Kar dağıtımı ile ilgili G.kurul yapılmak istenmiyor - Bu YK kararının sonuçları ne olur? İkinci sorumuz; A.Ş. olan firmamız G.kurul toplantılarında toplantı nisabı sözleşmeye göre 3/4 çoğunluktur . G.kurul çağrılı yapıldığında ve katılım 3/4 ten az olursa örneğin katılım 1/2 de kaldığında çağrı yapıldı diye g.kurul yapılabilir mi yoksa gerekli toplantı nisabına ulaşılamadığı için g.kurul yapılamaz mı? Bu durumda g.kurul toplantı nisabına çağrılıda olsa ulaşılamazsa ne yapılmalıdır?

Cevap : Alınacak kararların esas mukaveledeki nisaplara uygun olması gerekir, bu nisaba aykırı alınmış kararların yargı sürecinde nasıl sonuçlanacağını kestirmek mümkün değildir, ancak mukaveleye aykırı kararların iptali eğilimi ağırlıktadır. Keza genel kurul toplantıları içinde toplantı ve karar nisapları esas mukaveleye aykırı alınacak kararın yok hükmünde olacağı değerlendirilmektedir, tescile tabi konu olması halinde tescili yapılmaz. toplantıların yapılamaması hali maalesef ki yargı yolu ile çözülebilecek gibi görünmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.