Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.07.2019 17:50 (Üye) Soru : Mükellef 1985 yılında bir arsa iktisap etmiş, daha sonra 2010 yılında bu arsa üzerine bina inşa etmiş, ve elindeki tapuyu bina cinsine çevirmiştir. Şimdi ise sözkonusu gayrımenkulü ifraz işlemine tabi tutarak, bina+arsa olarak iki ayrı tapuya çevirecektir. Bu ifraz işlemi sonucunda, şimdiye kadar mizanda tek kalemde BİNA olarak gösterilen gayrımenkul, BİNA + ARSA olarak iki ayrı kaleme ayrıştırılacaktır. Bu ayrıştırma (virman) işleminde bina ve arsa maliyetlerindeki paylaşım nasıl yapılacaktır? İfraz öncesi toplam maliyet, toplam m2 cinsinden mi dağıtım yapılacaktır ? Yoksa ilk iktisap esnasındaki arsa bedeli + sonradan eklenen inşaat maliyeti baz alınarak mı ayrıştırılacaktır? İlk baştaki arsa iktisap bedeli kayıtlarda artık gözükmemektedir zira iktisap tarihi çok eskidir.

Cevap : İki ayrı tapu olması halinde Arsa ve bina ayrı ayrı Aktifleşir.İfraz öncesi toplam maliyet, toplam m2 cinsinden dağıtımının uygun olacağı görüşündeyiz. yapılacaktır.İleride sorun yaşanmaması için Konu hakkında Gib den yazılı görüş almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.