Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2019 13:06 (Üye) Soru : tür değiştirme örneklerinden limited şirket ten şahış firmasına dönüş ile ilgili tür değiştirme planı tür değiştirme raporu ve smm/ymm raporu örneği ile ilgi örnekleri sistemde göremedim

Cevap : Raporların taslakları bir biri ile aynı olup defterlerin bilgilerine göre tespitler rapor haline getirmesi gerekir ki, web sayfamazdaki raporlar bölümünde fert firmanın şirkete dönüşüm smmm tespit raporu ile diğer konulardaki smmm rapor örneklerimiz mevcuttur, tür değişim planı ve raporu taslağı İTO nun web sayfasında yer almaktadır,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.