Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2019 21:56 (Üye) Soru : merhaba; 2018 yılı kasım ayında başlayan(alt taşeron) yıllara sari inşaat onarım işimizi 31.03.2019 tarihinde son sgklı işçimizin çıkış işlemini yaparak bitirdik. hakediş anlaşmazlığı sebebi ile ana taşeron 30.06.2019 tarihi itibari ile işin bittiğini bildiren dilekçeyi e-sgk sisteminden bildirmiştir.geçici kabul ve sgk kapanış işlemimiz için yetkilimiz yurtdışında olduğu için işlmelere başlayamıyoruz.eksik asgari işçilik durumumuzda mevcut. bu durumda kapanış süresi uzadığından cezai hüküm varmı? asgari işçilik için faiz ödeyecekmiyiz? teşekkür ederim.

Cevap : Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerde SGK tarafından asgari işçilik hesaplaması yapılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken öncelikle ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleri tespit edilir. İşin bitiş tarihi tam olarak tespit edilemiyorsa, kesin kabul veya noksansız geçici kabul tarihi işin bitiş tarihi olarak kabul edilir. Daha sonra bu iş için ihale makamı tarafından yükleniciye ödenen Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam hakediş tutarına asgari işçilik oranı uygulanır. Bu oran, asgari işçilik oranları listesinden iş için tespit edilen asgari işçilik oranının %25 eksiği olarak uygulanır. Bunun sonucunda çıkan işçilik matrahı, işveren tarafından ihale konusu işin süresince SGK'ya bildirilen işçilikten fazla ise, fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Borcun tebliğinden sonra bir ay içinde işveren, borcu ödeyeceğini ve daha sonra söz konusu işle ilgili denetim istemeyeceğini belirtirse borç kesinleşmiş olur. İhale konusu işte çalıştırılacak sigortalı sayısı sözleşme ile belirlenmişse, SGK müdürlüğü öncelikle işveren tarafından sözleşmede belirtilen kişi/gün sayısının bildirilip bildirilmediğine bakar. Eksik bildirim söz konususya, buna ilişkin bildirimi bir ay içinde yapması için işverene tebligat çıkarır. İşverence eksik bildirim bu süre zarfında tamamlanmazsa, SGK müdürlüğü re'sen belge düzenler. İhale konusu işten dolayı hesaplanan asgari işçilik farkı ödendiği taktirde, SGK tarafından işverene 'ilişiksizlik belgesi' verilir. Söz konusu belge, işverenin ihale konusu işten dolayı SGK'ya işçilik borcunun bulunmadığını gösterir ve ihale makamınca teminat iadesinde dikkate alınır. ?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.