Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2019 09:45 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman ; İsviçrede çalışmış ve kesin dönüş yapmış bir Çift isviçreki günlerini borçlanmak istiyor. Bu çift 40 yaşlarında şu anda türkiyeden emekli olma şansları yok. Türkiye – İsviçre arasında özel bir anlaşma olduğundan prim transferi durumu var size sormak istediğim sorular ; 1 - Türkiyede hiç günü olmayan borçlanma yapabilir mi ? Yeni dönüş yaptılar. 2 - Borçlanmayı asgari tutardan yapsak ve biz ödesek. İşviçrede ödediğimiz primler bize iade de ediliyor mu. 3 - Borçlanmayı asgariden yapsak ve isviçredeki primlerden mahsup istesek hiç ödeme yapmadan mahsup işlemi oluyor mu. Aradaki fark bize iade ediliyor mu. 4 - Borçlanma için hangi belgeler lazım ?

Cevap : Prim transferi Türkiye-İsviçre arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesinin 1981 yılından beri uygulanan 10/a maddesi gereği uygulanıyor. 10/a maddesi “Primler Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu’na transfer olunur ve bu kurum primleri Türk mevzuatına göre yetkili sigorta kuruluşuna intikal ettirir. Bu primler ve bu primlere ilişkin süreler, bir Türk aylığına hak kazanmada ve bu aylığın hesabında, Türk primlerine ve sürelerine muadil sayılır. Transfer olunan primlerden Türk emeklilik sigortası çerçevesinde sigortalı veya hak sahibi yararına hiç bir menfaat sağlanmıyorsa, anılan yetkili kuruluş transfer edilmiş olan primleri ilgili kimselere öder.” diyor. 10/a maddesi kapsamında İsviçre’de çalışan Türk vatandaşlarının İsviçre’deki çalışmaları esnasında uzun vadeli sigorta kollarına (Yaşlılık, ölüm dahil, mâlullük hariç) kesilen primlerinin işçi ve işveren hissesinin tamamının SGK’ya transfer edilmesi mümkün. Primleri transfer edilen gurbetçilerin İsviçre’deki sigortalılık süreleri tasfiye ediliyor ve kendileri ve hak sahipleri artık İsviçre’den bu sürelere ilişkin herhangi bir talepte bulunamıyor. Prim transferi için şartlar Prim transferi talebinde bulunabilmek için; İsviçre yaşlılık, ölüm ve malûllük aylıklarından yararlanılmamış olmak, Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek gayesiyle İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmak gerekiyor. İsviçre gurbetçilerine önce yurt dışı borçlanması yaparak SGK’dan aylık bağlatma aşamasını tamamlamalarını, daha sonra İsviçre prim transferi talebinde bulunmalarını öneriyorum.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.