Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2019 09:53 (Üye) Soru : Araç Alım Satım işi ile iştigal etmekte olan limited şirketiz. Haziran ayı içerisinde hurda teşvik kapsamında araç aldık ve araçlardan 15 bin tl ötv indiriminden faydalandık. Firmamız aktifinde bulunan ve hurdaya ayrılan bu araçlar ile ilgili hurda araçları teslim alan ilgili kişi veya firmaya fatura düzenlenecek mi fatura düzenlenecek ise kdv muafiyeti var mıdır? Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.

Cevap : Fatura düzenlenecektir.Ancak aşağıdaki koşullara göre KDV istisnası uygulanır Aksi takdirde KDV hesaplanacaktır. 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde; hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır. Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Araçların Hurdaya Çıkarılması" başlıklı 39 uncu maddesinde; -Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar ve devir veya nakil ile hurdaya ayırma işlemi bir arada yapılacak araçlarda, sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine, muayeneye tabi tutulmadan, - Ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıpranma nedeni ile trafik emniyeti bakımından muayene istasyonlarınca tehlikeli olacakları tespit edilenlerin ise yetkililerin talebi üzerine, ilgili vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi alındıktan sonra, hurdaya çıkarılacağı, bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulacağı ve tescil belgesi sahiplerine verileceği, trafik belgesi ile tescil plakalarının geri alınarak iptal edileceği, hurdaya ayrılmış olan taşıtların, onarımla yenilenseler bile tescil edilemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hurdaya çıkarılması işlemi gerçekleşip, tescil edildikten sonra hurda olarak satış işlemi ve aracın parçalanması suretiyle oluşan ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olmayan malzemelerin satışı KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV'den istisna olup, hurdaya ayrılan araca ait yedek parça olarak kullanılmaya elverişli malzemelerin yani araç kaza yapmasına rağmen kullanılabilir olan yedek parçalara ait satış ise genel oranda (%18) KDV'ye tabi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.