Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.07.2019 09:45 (Üye) Soru : A.Ş. yiz Esas sözleşmemizde hisse devrini engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır Ortaklardan birisi tüm hisselerini noterden diğer bir ortağa devretmiştir Bazı kurumlara yeni ortaklık yapısını bildirmemiz için bizden bu hususta yönetim kurulu kararı almamızı talep ettiler YK mız 6 üyelidir Bu husuta karar almak istediğimizde hem ortak hem de YK üyesi olan 2 üye karara olumsuz oy kullandılar - Hisse devri yasaklayıcı bir hüküm yokken bazı YK üyelerinin olumsuz oy vermesi mümkün müdür? Buna hakları varmıdır? - YK kararını nasıl almalıyız? 2 olumsuz oy karşısında şirket ne yapabilir? Not: Bildirim için ilgili kurumlar tüm üyelerin onaylı bir karar talep etmektedir Teşekkürler

Cevap : Şirketin A.Ş. olduğunu anlıyorum, A.Ş. lerde hisse devri tescile tabi olmamakla birlikte tek paya düşme ,tek pay sahibinin değişmesi ile tek paydan çoklu paya geçişler tescile tabidir, bu da yk kararı ile tek pay sahibinin kim olduğunu hangi tarihte tek paya düştüğüne yer verilmeli devre değil, bu yk kararı için esas mukavelede ağır nisap yok ise çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar verilir, altı yk üyesinden dördü tamam deyince tescili yapılır. bu karara ortağın onayı aranmaz ve ortak zaten payı devir alarak onay vermiş sayılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.