Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.07.2019 10:50 (Üye) Soru : Merhaba, Apartman yöneticiliğinde, muhtasar beyanname mükellefiyeti var. smmm makbuzu var çünkü. bina boyama işi yaptırdılar mükellef olmayan birine. yapılan bu ödeme gider pusulası ile %10 stopaj kesintisi yaptımalı mıyım? Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçi statüsünde diye başlıyor kanun. teşekkürler...

Cevap : Gider pusulası ile yapılan ödemeden GV stopajı yapılmaz. GV stopajının yapılması için GVK 9. maddesinde sayılanlardan mal ve hizmet alınması gerekir. Bahsettiğiniz boyacının Basit usulde GV mükellefi olması gerekirdi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.