Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.07.2019 14:52 (Üye) Soru : 7143 sayılı kdv ve kurumlar matrah artırımına başvuran mükellefimiz 2 taksit ödememiştir.farkedildiğinde geç olmuştur.maliye şimdi hem kalan tutarı peşin istiyor hem de aftan faydalanamayacaksınız diyor.bu kanunen doğrumudur?ödediğimiz paralar boşamı gitti?hem kalanı ödeyip hem aftan faydalanamamak doğrumudur? kolay gelsin...

Cevap : VD nin uygulaması doğrudur. Matrah ve vergi artırımı sonucu Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, Matrah ve Vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir (MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPILMAMIŞ SAYILIR.) (7143-5 (4) a
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.