Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2019 11:01 (Üye) Soru : poşet beyanı Geri Kazanım Katılım beyanı Eczane işi yapan müşterimiz için verdik. Müşterimiz 3 adet poşet 2,50.-TL tahsilat elde ettiğini yazar kasa cihazından aldığı raporla bize bildirdi. Gelir İdaresi Defter Beyan sistemi üzerinden Beyannameler Geri Kazanım Katılım payı ekranından beyanname yapılırken 0,15 kuruş birim üzerinden beyanname Nisan dönemi 4 adet 0,60.-TL Haziran dönemi 13 adet 1,95.-TL toplam 2,55.-TL olarak beyan verildi. Müşterimiz Eczacılar odasından aldığı bilgiye göre bu bildirimin ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI na beyan edilmesi gerektiğini ve 0,15 kuruşunda maliyet bedeli üzerinden değerlendirilerek 3 adet poşet için 0,45.-TL vergi oluşması gerektiğini ifade eder. konuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğundan Beyannamenin nereye verileceği GELİR İDARESİ mi ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI mı? hususu ve Tahsil edilen tutar olan tutarın mı beyan edilmesi gerektiği konularında bilgi rica ederim.

Cevap : Müşterinizin bilgisi yanlıştır Konu ile ilgili Odamızın hazırladığı rehber aşağıdaki linkde dir.Mevzuatı Odmızaı sitesinden takip etmenizi öneririz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09042019_poset_uygulama_rehberi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.