Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2019 14:17 (Üye) Soru : Merhabalar Elektronik ortamda verilmesi gereken bir beyanname pişmanlık ile 30 gün içerisinde verildiğinde uygulanan ceza ve/veya cezalar nelerdir. NOT:Tahakkuk sonucunda ödeme çıkmaktadır. Saygılarımla Teşekkür ederim.

Cevap : Pişmanlık ile verilen beyanname için vergi ziyaı cezası uygulanmaz.Hesaplanan vergiye Pişmanlık zammı uygulanır.Ayrıca VUK mük. md.355 e göre ; Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.