Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2019 16:25 (Üye) Soru : Merhaba, A limited Şirketi almış olduğu danışmanlık hizmeti gereğince mühendis olan başka bir şirket ortağına net 100.000,00-TL Gider Pusulası düzenleyecektir. Yaptığımız araştırmaya göre danışmanlık hizmeti mesleki kapsamda olduğundan kesintinin % 20 olacağından ve düzenleyen için bir sınırlamanın olmayacağından bahsedilmektedir. Burada asıl sormak istediğimiz adına Gider Pusulası düzenlenen Mühendisin tevkif edilen stopaj haricinde Gelir Vergisi bakımından vergisel anlamda başka bir yükümlülüğünün olup olmayacağıdır. Saygılarımla Teşekkürler. (Mühendis bu hizmeti ilk kez yapacaktır)

Cevap : Mühendise gider pusulası ile ödeme yapılmaz .Mühendis vergi mükellefi olması gerekir ve S.M. makbuzu düzenleyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.