Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2019 10:00 (Üye) Soru : İyi günler İSMMMO Danışma birimi. Bir Anonim şirket başka bir anonim şirkete iştirak etmiştir. İştirak edilen şirket vergi dairesi ve ticaret sicilden resen terk edilmiştir.1- İştirak eden şirket resen terk edilen şirketin borçlarından, devam eden davalarından sorumluluğu var mıdır? 2- 242 hesapta yer alan İştirak tutarını nasıl kapatabiliriz? 3- İştirak eden şirket şu an tasfiye halinde. Tasfiye memurunun resen terk edilen şirketle ilgili çıkacak sorunlarda sorumluluğu var mıdır?

Cevap : 1-İştirak edilen şirketteki hissesi oranı kadar sorumludur. 2- İştirak payı geri alınmadan kapanmaz. 3-Tasfiye memurların sorumluluğu KV ve TTK belirtilmiştir.Yasalarda sayılan yükümlülükleri yenine getirmekten sorumludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.