Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2019 10:45 (Üye) Soru : Merhaba, sorunumu galiba tam ifade edemedim. Şirket ortağı olan mükellefimiz (kendisi mühendistir. ) şahsi olarak bir kereye mahsus olmak üzere bir danışmanlık hizmeti vermiş ve bu hizmet karşılığında kendisine ödenen 100.000.- TL için Gider Pusulası kesilip %20 tevkifat uygulanmıştır. Mükellefimiz G.V. mükellefi değildir ve tek seferlik böyle bir danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu gelirinden stopaj kesilmiş olmakla birlikte miktar yüksek olduğu için Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edecekmiyiz onda tereddüt ettim. Vergi dairesine sordum muallak cevap verdiler. " G.V.K. 82 Md. Arızi Kazançlar 4. Bendde - Arizi olarak yapılan Serbest Meslek faaliyetleri dolayısı ile tahsil edilen hasılat. " demekte ve istisnalar da parantez içinde (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) şeklinde geçmektedir. Mükellefimiz de mesleki faaliyete hiç girişmeyecek olduğundan fakat Arızi kazanç sınırı 2019 için 33.000.-TL. olduğundan bu parantez içi hükme tabi olarak tahsil ettiği bu kazancı hiç beyan etmese olurmu acaba diye tereddüt ettim ve sizlerin görüşünü rica ettim. Emeğiniz için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Sizinde bahsettiğiniz gibi Elde edilen gelir ARİZİ kazanç olarak Yıllık beyanname de beyan edilir.Hesaplanan vergiden Tevkif edilen % 20 Vergi mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.