Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2019 11:45 (Üye) Soru : Merhaba, ürdün vatandaşı ve Türkiye'de 31.12.2019 a kadar oturum izni olan biri tek ortaklı e-ticaret için limited şirket açmak istemektedir. Bu durumda çalışma izni almaya gerek var mı ? şirketin açılması halinde personel çalıştırma zorunluluğu var mı ? Türk vatandaşları için yapılan işlemlerden farklı bir prosedürü var mı?

Cevap : 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (l) bendinde yer alan "Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması" hümü yer almakta olup, 6735 sayılı Kanun gereğince, işyeri açacak yabancı şahısların çalışmaya başlamadan önce Çalışma Bakanlığımızdan çalışma izni almaları zorunludur. 6735 sayılı yeni Uluslararası İş gücü Kanununa göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve Limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100.000 TL ödenmiş sermayesi olması yeterlidir. Ödenmiş sermayenin 100.000 TL olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’ den az olmamak üzere sermaye payının en az % 20 olması zorunludur. İlk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Lakin şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasına müteakip, 5 Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır, 5 Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından red edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.