Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2019 14:19 (Üye) Soru : Merhaba, spor antrönerleri serbest meslek mensubu olarak mı kabul edilmektedir, yoksa ticari kazanç olarak mı ?

Cevap : Her hangi bir hizmet sözleşmesi bulunmaması ve bir organizasyon kurmayıp kendi sorumluluğunu altında söz konusu faaliyetlerin ilmi, mesleki ve ihtisasa dayanarak gerçekleştirilmesi halinde , söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.