Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2019 15:45 (Üye) Soru : Merhaba; firmamızda 52 personel çalışmaktadır. üniversite stajyeri alımımız olmuştur ve sigortasını okulu karşılamaktadır. üniversite öğrencisine maaş vermek zorunlu mudur, ücret verilecekse ne kadar olmalıdır.? 2.sorum; süt izni olan personelimiz bu izni devam ederken tekrar hamile kalmıştır. süt izni devam eder mi yoksa biter mi ?

Cevap : İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile üniversitelerin mes­leki ve teknik eğitim bölümlerinde okuyup işletmelere staj yapmak üzere gönderilen öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmekte­dir. Bu nedenle belirtilen nitelikteki stajyer öğrencilere staj yaptıkları işlet­melerce ücret ödenmesi zorunludur. Bu kapsamdaki öğrencilerin sigorta primleri sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden öğrenim gördükle­ri okulları tarafından ödenir. Sigorta prim oranı ise öğrencilerin bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olup olmamasına göre değişmektedir. Eğer öğrenci bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda ise sigorta prim oranı %1, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değil ise %6,5’tur. Yine stajyer öğrencilere işletmeler tarafından ödenen ücret tutarı asgari ücretin altında ise gelir ve damga vergisinden muaftır. Ödenen ücretin as­gari ücret tutarı üzerinde olması durumunda ise asgari ücret tutarını aşan kısım brüt ücrete dönüştürülerek bulunan tutar üzerinden gelir ve damga vergisi kesilir. Son olarak staj yapan öğrenci üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümlerinde öğrenim görmüyor ise ve okulları tarafından staj yapmaları uygun görülmüş ise bu öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamına dışında tutulduğundan bunlara staj yaptıkları işletmeler tarafından ücret ödeme zo­runluluğu bulunmamaktadır. Ancak işletmeler tarafından ücret ödenmesi söz konusu ise bu sefer ödenen ücretinin tamamı üzerinden hem gelir hem de damga vergisi kesilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmelidir. Öğretim elemanları haftalık ders programlarında yer alması şartıyla bu faaliyetleri dolayısıyla ek ders ücreti ödenmesi mümkündür. Ancak stajlar okulun kapalı olduğu dönemde yapıldığından, uygulamada staj için ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.