Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.07.2019 11:49 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi yayımlanan Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi başlıklı uygulamada %5 Kurumlar Vergisi indiriminde uygulanan tutarı 2019 yılında kurumlar vergisi tahakkuk kaydımızda 679 hs gelir tablosu hesabına yazarak kayıtlara aldık. 2. geçici vergi döneminde bu tutarı Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümüne yazarak beyanname net karı bulduk fakat vergi dairemiz beyannameyi bu şekilde veremeyeceğimizi %5 KV istisnasını indirimler bölümüne yazamayacağımızı ve bu tutar üzerinden %22 geçici vergi ödememiz gerektiğini belirtti.(570 Hs. yazılması halinde Kar dağıtımında vergi ödenmesi gerekiyor) Bu konuda verginin ödenip ödenmemesi ile ilgili görüşünüz nedir? yada beyan şeklimiz nasıl olmalıdır.

Cevap : Vergi indiriminde 679 hesap kullanılmaz.Kullandığınız takdirde bir kez daha vergilendirilmiş olur. % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI: KV beyannamesi verilip ,Tahakkuk fişi alındıktan sonra (01-30 /NİSAN ) Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki indirim, 136 Hesap (B) , 570 hesap (A) olarak kayıt yapılacaktır. 136 hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır.360 (B) 136 (A) % 5 oranındaki indirim Geçici Vergi Beyannamesi üzerinden mahsup edilmeyecek ,dilekçe ile “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/2018_yili_icin_GVK_ve_KVK_indirimi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.