Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2019 15:56 (Üye) Soru : merhabalar arabulucu vasıtasıyla işçi ve işveren arasında anlaşma sağlanmıştır.Bu anlasmada spek bağlı ödemeler bulunmaktadır.Ama personel işten ayrılalı 3 yıl olmuştur. bu durumda sgk ya prim bildirimi nasıl yapılacaktır, sigorta girişi anlaşmanın yapıldığı tarih itibariyle bulunmamaktadır.Geriye dönük bildirge verilmesi halinde idari para cezası ile karşılaşma durumu olacaktır.Bİldirge verilecek sa hangi dönem için ve kağıt yada internet ortamında mı verilecektir.

Cevap : Her ne kadar arabulucular için 3 haftada sonuçlandırma ve bu süreyi en fazla 1 hafta uzatma şartı getirilmişse de işe iade davaları için getirilen 2 ayda sonuçlanma şartına uyulmadığını görüyorum. Bu nasıl bir arabuluculuk ?işçi mahkemeye gitmemiş mi? Eğer Mahkeme kararı olsaydı takip eden ayın 23 ünde primi ödenmeli değil ise ipc ile geriye dönük düzeltme verilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.