Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2019 12:57 (Üye) Soru : 2018 yılında aktifleştirdiğimiz taşınmaz (bina) için 2019 yılı ya da sarkan yıllarda yapacağımız ek harcamaların da (teras yapımı, kapı yenilenmesi vb.) amortismana tabi iktisadi kıymet olarak mütalaa edilip bina amortisman oranı üzerinden (% 2) amortisman ayırmamız gerektiği yönünde odanızdan görüş almıştık. Bu örnek üzerinden binaya yapacağımız harcamaların faydalı ömrü bina alımının (2018'de alınan binanın faydalı ömrü 2067 yılı sonunda sona ereceğine göre) faydalı ömrü ile aynı mı olur? 2018 yılında alınan binanın faydalı ömrü 50 yıl amortisman oranı % 2 ise 2019 yılında aynı binaya yapılacak harcamaların faydalı ömrü de 49 yıl ve amortisman oranı % 2,040816326 şeklinde mi olur? Görüş ve düşüncelerinizi rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Cevap : 2019 yapılan ilaveler için 252 hesap da alt hesap açılarak amortisman ayrımı 2019 dan itibaren başlayarak 50 yıl uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.