Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2019 12:16 (Üye) Soru : İyi çalışmalar bir vergi müfettişi arayıp bir firmadan 2014/nisan dönemine ait bir faturayı kayıtlardan çıkarıp kdv beyannamesini düzeltmemi istedi . firmanın kdv beyannameleri 2014/nisandan 2016 hazirana kadar sürekli devrediyor.nisanda kayıtlardan çıkarsam ancak 2016 haziran ayında ödenecek kdv çıkıyor.2014 yılından 2016 haziran ayına kadar tüm 27 aylık beyannameleri düzeltmeli miyim,2011/60 sayılı kdv sirküleri 'son dönemi düzeltin diyor.Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.' diyor ya da sadece ilk dönem ve ödeme çıkacak ayın beyannamesini düzeltsem yeterli olur mu?

Cevap : 60 Sayılı KDV sirkülerine göre işlem yapmanız gerekir.Ödemenin Çıktığı dönemin düzeltilmesi yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.