Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2019 08:39 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Serbest Meslek Erbabı(Avukat) defter kayıtlarında , her türlü beyannamelere ait Damga Vergileri , İşte kullanılan otomobile ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve mülkiyeti kendisine ait olan işyerinin Bina ve Çevre Temizlik Vergileri gider kaydedilip Gelir Vergisi Matrahından düşülebilir mi?

Cevap : Bahsettiğiniz vergilerden Emlak vergisi ve ÇTV gider yazılır. Diğerleri gider olarak yazılması (GVK 68. Md) Söz konusu vergi ve ödemeler 68. Madde de belirtilmemiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.