Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2019 10:02 (Üye) Soru : Merhabalar; ortaklara borçlar hesabını sermaye arttırımında kullandım ve odanın sitesindeki formata uygun olarak rapor yazdım ancak ito "Hesaplama tablosu bulunan özvarlık tespitine ilişkinmali müşavir raporu eklenmelidir.Ortak alacaklarının nakit borçlanma olduğu hususu raporda belirtilmelidir." gerekçesi ile iade etti. hangi rapor formatını kullanmalıyım acaba?

Cevap : sermaye artırımlarında eski sermayenin ödenmiş olduğu ve özvarlıkların içerisinde korunuyor olduğunun tespiti (özvarlık hesaplama tablosu yapılarak altına dip not yazılmalı) ayrıca ortak alacaklarının var olduğu bu alacağın ortaklarca şirkete nakit verilmiş olduğunun raporunuzun içerisinde yer verilmes istenmiştir, nakir verilen bir alacak değil ise ortakların alacağı ancak ayni sermaye prosedürü uygulanarak sermayeye eklenebilir. Odamızın web sayfasında güncel rapor örneklerimiz mevcut olduğu bilgilerinize sunulur. Lütfen odamızın web adresinden giriş yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.