Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2019 10:22 (Üye) Soru : Günaydın, Bizim yurtdışında iştirakimiz olan bir kurumdan tahvil faiz geliri elde ediyoruz.Dönem içinde geçici vergi dönemlerinde gelir yazdığımız sözkonusu faiz gelirleri için yurtdışında ödenen vergileri bu geçici vergi de mahsup edip yıl sonunda yurtdışında ödenen vergilerin dökümünü ilgili ülkenin ilgili kurumundan yurtdışında ödendiğini gösterir belge alıp tercüme ettirip vergi dairesine ibraz ediyoruz.Ancak geçici vergi dönemlerinde bu yazıyı almıyoruz. Şimdiye kadarki Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Bildirimi bölümünde; --Mahsup Edilecek Yabancı ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı vardı. 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Bildirimi bölümünde ise; --1-Mahsup Edilecek Yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı (KVK33. Mad.göre Tevsik) --2-abancı ülkelerde ödenen vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler), diye iki bölüme ayırmışlar. Sorum şudur: Biz yukarıda belirttiği geçici vergi bildirimi bölümünde 1.ci bölüme mi yazacağız yoksa 2.nci bölüme mi yazacağız. İyi çalışmalar.

Cevap : -2-yabancı ülkelerde ödenen vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler bölümüne yazılması gerektiği görüşündeyiz.Çünkü tevsik edilemiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.