Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.08.2019 15:30 (Üye) Soru : Merhaba.3065 sayılı KDV Kanunu'nun 13.maddesine, 7104 sayılı Kanunla eklenen (l) bendine göre, 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, Münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen, Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) KDV’den istisnadır. Bu kanun hükmü uyarınca Diş Polikliniği hizmeti veren bir sağlık kurumunda tedavi gören yabancı uyruklu vatandaşlara kesilen faturada KDV'yi istisna edebilir miyiz?Herhangi bir kuruma herhangi bir bildirim yapılmasına yada izin alınmasına gerek var mıdır?Teşekkür ederim.

Cevap : Diş tedavisi de İstisna kapsamındadır. Uygulamam ile ilgili olarak KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19) 6 Temmuz 2018 Resmî Gazete Sayı : 30470 inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.