Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2019 13:30 (Üye) Soru : Merhaba, İstanbul Otobüs A.Ş. ye bağlı olarak bilanço esasına göre defter tutan halk otobüsü işletmesi ile faaliyet gösteren yasa gereği Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olmakla birlikte Halk Otobüsü İşletmecileri Odasına üyedir. 1 kişi çalışan işletmemiz 30.06.2019’da faaliyetini terk ettiğinden çalışanın özlük hakları gündeme gelmiştir. İşletme esnaf siciline kayıtlı olduğundan ve toplamda 3 kişiden az personeli olduğundan 4857 sayılı iş kanunu kapsamında girmediğinden tazminat hesaplanmaması gerekmektedir. Fakat borçlar kanununa göre ihbar tazminatı hesaplaması düşüncesindeyim. Öte taraftan da halk otobüslerinin tamamı İstanbul Otobüs A.Ş.ye bağlı olduğundan yani bir yerde alt taşeron niteliğinde olduğundan ve müteselsil sorumluluk olabileceğinden bu bakımdan da iş kanuna girer düşüncesindeyim. Yukarıda izah edilen durumla ilgili nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin olarak görüşünüzü arz ederiz.

Cevap : 857 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca,5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 inci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde bu kanun hükümleri uygulanmamaktadır Ancak 5362 sayılı Yasadaki düzenlemeyle esnaf ve tacir ayrımında başka ölçütlere yer verilmiş olup, kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlük yapanların da ekonomik sermayesi, kazancının tacir sanayici niteliğini aşmaması ve vergilendirme gibi ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekecektir. Sizin işletmeniz AŞ ve çalışanınınız bilanço esasına tabi işletme çalışanı dolayısıyla, 507 sayılı Yasa döneminde esnaf sayılan kamyoncu, taksici, dolmuşçu gibi kişilerin de bu yeni ölçütler çerçevesinde esnaf sayılmama ihtimali ortaya çıkmaktadır. Ekonomik faaliyetini daha çok bedeni çalışmasına dayandıran düşük gelirli taksi ve minibüs işletmesi sahiplerinin esnaf olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını belirtmek isterim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.