Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.08.2019 11:34 (Üye) Soru : 15.07.2019 da 3 işçi çalışacağı için 11.07.2019 da işyeri tescili yapılan bir şirket dosyasında. 15 temmuzda işe başlayan işçilerin 2 tanesi 2 gün 1 tanesi 5 gün çalıştığı bildirilmiştir.. işe giriş bildirgeleri 08.08.2019 tarihinde bildirilmekle birlikte çıkış tarihlerinin 16/07 ve 19 /07 olması sebebiyle 08.08 tarihinde çıkışlarını 16/07- ve 19/07 şeklinde verirsek cezalı duruma düşermiyiz.acilen cevaplanması dileğiyle. teşekkürler

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, işten ayrılan her bir sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi ve bu bildirgelerin SGK’ya internet kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. 10 günlük süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.