Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.08.2019 13:53 (Üye) Soru : Dövizli alacağımıza icra takipi başlattık.geçici vergi dönemi ve dönem sonunlarında da kur farkı çalıştırdık. Tahsil edemediğim kur farkı artış veya azalışlarını hangi hesaplarda takip etmeliğim. Kur artışı olduğunda gelir olarak göstermelimiyim veya kur azalışında gider olarak göstermelimiyim. Şüpheli alacağa attığım dövizli alacak.

Cevap : 646 Kambiyo Karları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkı, yabancı para satışlardaki karlar gibi gelir tutarları bu hesapta izlenir. 656 Kambiyo Zaraları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı paralı satış zaraları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir. Şüpheli alacak haline gelmiş alacaklar için değerleme yapılmaz.Şüpheli alacağın daha sonraki tarihlerde tahsil edilmesi halinde kur değerlemesi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.