Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2019 09:18 (Üye) Soru : Serbest meslek erbaplarından; a) 1/9/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/1/2020 tarihine, b) 1/9/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. Bu durumda 01/09/2019 tarihine kadar uygulamaya başvuru yapmış olmak zorunda mıyız? Tebliğ hala taslak halinde resmi gazetede yayınlanmadı..Konu hakkında görüşünüz önemle rica olunur. Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap : Bahsettiğiniz konular TASLAK TEBLİĞ de mevcuttur.Taslak tebliği ;TEBLİĞ olarak Resmi gazetede yayımlanmadığı sürece hukuki değer taşımaz.Bu durumdu bu gün itibari ile e- SM Meslek zorunluluğu yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.