Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2019 10:55 (Üye) Soru : Merhabalar. KDV mükellefiyeti bulunmayan vakfımıza kurban bayramı dolayısıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan kemik, deri ve sakatat bağışı oldu. İktisadi işletmemizden fatura keserek bu ürünleri başka bir firmaya satmak ve bundan gelir elde etmek istiyoruz. Bu konuda fatura üzerinde uygulayacağımız KDV oranı ne olmalıdır? Herhangi bir tevkifat söz konusu olacak mı? Bilgi verebilir misiniz?

Cevap : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü TARİH : 17.07.2012 SAYI : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.07-299 KONU : Deri,bağırsak,kemik,hayvansal yağlar ve işkembenin toptan ve perakende tesliminde KDV oranı hk. GTC nin 2. faslında "Etler ve yenilen sakatat" tanımlanmıştır. 2. fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümeTs hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri yer almaktadır. TGTC nin 2 no.lu faslına ait 02.06 tarife pozisyonunda "Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların 'yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)" ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, anliyon zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, yumurtalık olarak sayılabilir. Ancak, TGTC nin 0504.00 "Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)" tarife alt pozisyonuna 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A/3). sırasında sayıldığından bu kapsamdaki şirden, bağırsaklar, mide (işkembe), mesane 2. fasıl kapsamında yer almamamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ürünlerin toptan ve perakende teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabidir. TGTC nin 05.06 tarife pozisyonunda "Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri" tanımlanmıştır. Bu pozisyonda basit bir şekilde hazırlanmış, şekil verilerek kesilmemiş, gereksiz kısımlarını atmak için basitçe biçmeden ileri gitmeyen işlem görmüş, enine veya boyuna kesilmiş, pürüzleri giderilmiş veya giderilmemiş kemikler yer almaktadır. Büyük ve küçükbaş hayvanların karkas etlerinden ayrılan kemikler 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır. 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/2). sırasında ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri yer almaktadır. Buna göre, sığır, at, koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham post ve derilerinin toptan ve perakende tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri" başlıklı bölümü uyarınca KDV mükellefleri tarafından 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2. sıraları kapsamına giren ürünlerin, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim. KDV TEVKİFATI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.