Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.08.2019 09:37 (Üye) Soru : A.Ş. olarak Spk ya tabi olan değerleme firması 2019 için bağımsız denetçisini olağan genel kurulda atadı ancak denetim firmasının lisansı spk tarafından iptal edildiği (sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir) ve bize ulaştı şimdi olağanüstü genel kurul ile 2019 için başka bir denetim firması ataması yapılacak - Bu durumda genel kurul tutanağına nasıl bir ibare yazmalıyız? "2018 olağan genel kurulda 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilen .......Denetim A.Ş. firmasının Spk kararı ile sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiş olduğundan 2019 yılı için Bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda:......" - Bu şekildemi tutanağa yazmalı yoksa lisans iptalinden hiç bahsetmeden "Bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda: ...." diye belirtsek yeterli olur mu? Yani eski atanan denetçinin lisansının iptal edildiği hususuna değinmek gerekir mi toplantı tutanağında nasıl bir yazı yazmamız uygun olur? Teşekkürler

Cevap : Denetçi seçildikten sonra yenisi seçilmesi kanunda açık, ancak sizinkinde bu olumsuz hali dikkate aldığınızda bahsedilen sorun yazılarak yenisi seçilebilir düşüncesindeyim, ancak konuyu ilgili sicil müdürlüğünde görüşme yapılmmasının daha doğru olacağını değerlendirmektyim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.