Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2019 14:43 (Üye) Soru : Ustad günaydın 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işçilerimiz var.23.07.2019 tarihinde yapılan denetimde sigortasız çalışan 3 kişi tespit edilmiş olup tutanak tutuldu.Sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı yararlandığımız sgk teşviğinden yararlanamayacak mıyız hangi tarihten itibaren ne zamana kadar bu teşvikten yaralanamayız. 1yıl faydalanılamıyor biliyorum.Bu 1 yıllık sürede bir değişiklik oldu mu.temmuz ayında 6 ssk çalışanımız var.3 tane de kayıt dışı vardı üçüne tutanak tutuldu Daha önce mecliste kabul edilen torba yasayla Sigortasız işçi çalıştıran işvereni "destek ve teşvikten mahrum bırakma" cezasına af geldi. Deniyor doğru mu doğruysa sizden bu konuda bilgi alabilir miyiz.Üstad Bügun son gün Bildirgeyi ona göre onaylamamız lazım

Cevap : Mahkeme kararıyla ya da yapılan denetimlerde sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işveren, ilk bir ay prim teşvikinden yararlanamayacak. Böylece, Kanunla, bir yıllık mahrumiyet cezası, bir aya indirildi. Ancak işveren, 3 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırmaya devam ederse, her bir tespit için 1 yıl süreyle teşvikten faydalanamayacak. Ancak Çalıştırılan sigortasız işçi sayısı 5 kişiden fazla olmayacak, işyerindeki toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini de aşmayacak. 1 Nisan'da uygulamaya girecek uygulamadan 15-20 kişi sigortalı çalıştıran işveren yararlanamayacak
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.