Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2019 15:07 (Üye) Soru : Merhaba. Bir iş sözleşmesi, işverenin çalışan kişiye aylık sabit maaş yerine ortaklık münasebeti içermemek koşuluyla kazancın belli bir yüzdesini ücret olarak vermesi şeklinde yapılabilir mi? Bu şekilde yapılabiliyorsa sigorta primleri ne şekilde verilmelidir? (hangi dönemlerde, hangi tutarlarda vb.)

Cevap : Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidirçinin herhalükarda aylık ücreti asgari ücretin altında olamayacağı esası dayanak teşkil edilerek çalışmaları karşılığında yada anlaşmaları gereği puantaj ve hakkedilen ücret tutarları aylık olarak sgk bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.